Innstillinger for cookies

Vi respekterer din rett til personvern og støtter deg i å administrere informasjonskapsler og sporingspreferanser. For mer informasjon, se våre retningslinjer for informasjonskapsler og våre %link_privacy_start% retningslinjer for personvern %link_privacy_end%. Blokkering av enkelte valg kan resultere i et begrenset tilbud av alle funksjonene i tilbudet vårt eller påvirke den generelle funksjonaliteten til nettstedet vårt.Nødvendige cookies

Du kan stille inn nettleseren din slik at cookies blir blokkert, ellers blir du informert om cookies. Imidlertid kan tjenesten vår ikke brukes uten at de nødvendige cookies er tillatt, da funksjoner som å lagre innstillinger for databeskyttelse eller logge på som medlem ikke vil fungere uten tilsvarende lagring av informasjon. Cookie policy

Markedsføringscookies

Disse cookies brukes til å tilpasse og gjøre reklame mer relevant for deg og dine interesser. For brukere som har kommet til nettstedet vårt via en annonsepartner, kan pseudonymisert informasjon også videreformidles til denne annonsepartneren for å optimere trafikkkilder og besøksflyt. Annonser som du ser på internett kan dermed skreddersys etter din smak, slik at du ser annonser basert på dine interesser og at den samme annonsen ikke vises igjen og igjen. Det gjør det også mulig for oss og våre annonseringspartnere å optimalisere annonseresultatene, for eksempel å forstå hvor mange som klikket på en bestemt annonse. Cookies kan brukes av våre partnere, for å kombinere informasjonen din med informasjon fra andre kilder og opprette en profil for dine interesser - dette gjør at du ser mer relevante annonser på andre nettsteder du bruker. Hvis du velger å ikke tillate disse cookies, kan annonsene som vises, være mindre relevante for dine interesser. Cookie policy

Analytiske cookies

Ved hjelp av disse informasjonskapslene kan vi telle besøkende og analysere bruken av tilbudet vårt. Vi bruker dette for kontinuerlig å forbedre kvaliteten på sidene våre og dermed gi en bedre brukeropplevelse. De hjelper oss med å kontinuerlig analysere bruken av tilbudet vårt og bedre forstå bruken av individuelle funksjoner og innhold. Dette gjør at vi kan identifisere populært innhold og funksjoner bedre og raskere, og å optimalisere dem for brukerne på en foretrukket måte. Dette hjelper oss også med å optimalisere innholdet som passer best for deres interesser. Cookie Policy

Akseptere valget
Vilkår og betingelser

§ 1 Omfang.

(1) Følgende generelle vilkår og betingelser regulerer kontraktsforholdet mellom dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland (heretter "DATEYARD") som leverandør av nettsiden knulle-dates.com og personene som er registrert på knulle-dates.com (heretter "Bruker"). Det er alltid den gyldige versjonen av kontrakten på det tidspunktet da den ble inngått som er relevant. Kontraktspråket er tysk.

(2) Bestemmelser som avviker fra disse vilkårene og betingelsene, spesielt brukervilkår og betingelser, vil kun bli en effektiv del av kontraktsforholdet når DATEYARD har bekreftet skriftlig deres gyldighet. Dette gjelder også for sideavtaler som fremmes av ansatte i DATEYARD.

(3) DATEYARD forbeholder seg retten til enhver tid å endre sine generelle vilkår og betingelser uten å oppgi begrunnelse. Dersom de benytter seg av denne retten, vil brukerne få tilgang til de nye generelle vilkårene og betingelsene via e-post minst to uker før de trer i kraft. Dersom brukeren ikke avviser gyldigheten av disse nye generelle vilkårene og betingelsene, anses de endrede vilkårene som akseptert. DATEYARD har rett til å si opp kontraktsforholdet med brukeren uten forvarsel dersom brukeren benytter seg av innsigelsesretten sin. I tilfelle av en endring i de generelle vilkårene og betingelsene vil imidlertid DATEYARD igjen varsle brukeren om denne muligheten for en oppsigelse med øyeblikkelig virkning ved utsendelse av de nye vilkårene.

§ 2 Omfang av ytelser

(1) DATEYARD og knulle-dates.com driver en kommunikasjonsplattform som blant annet gir brukeren muligheten å presentere seg selv på nettet for å finne potensielle interessenter for partnerskap, vennskap, one-night-stands.

(2) Brukeren gjøres uttrykkelig oppmerksom på at hensikten med knulle-dates.com er å presentere seg selv og å se på profiler av andre registrerte medlemmer. Ved å registrere seg samtykker brukeren dermed i at DATEYARD deler de opplysningene som brukeren har oppgitt på brukerprofilen sin med tredjeparter. Brukeren gjøres i tillegg oppmerksom på at knulle-dates.com inneholder et såkalt matchsystem. Brukernes profiler sammenlignes herved med andre brukerprofiler, noe som resulterer i uttalelser om kompatibiliteten til de enkelte brukerne. knulle-dates.com oppretter så partnerforslag og tilpassede søkelister basert på matchende brukerprofiler.

(3) DATEYARD tilbyr bruk av nettsiden knulle-dates.com enten som gratismedlem eller som betalende premium-medlem. Gratis medlemskap gir brukeren begrenset funksjonalitet. Brukeren har imidlertid til enhver tid muligheten til å endre sitt medlemskap fra gratis til den kostnadsbelagte premium-tjenesten for å kunne benytte seg av premium-funksjonaliteten (avansert søkefunksjon, opprette og svare på meldinger).

§ 3 Kontraktspartner

(1) DATEYARD inngår kontrakter utelukkende med personer over 18 år med full rettslig handleevne.

(2) Ved å akseptere disse generelle vilkårene og betingelsene bekrefter brukeren at han/hun er myndig.

§ 4 Kontraktsinngåelse

(1) Det er kun mulig å bruke tjenestene til knulle-dates.com etter at brukeren har registrert seg og i det minste oppgitt e-postadressen sin. Brukeren vil få en e-post fra DATEYARD som bekrefter mottak av hans eller hennes opplysninger og opprettelse av brukerkonto, og inkluderer en link som gir eieren av e-postadressen tilgang til brukerkontoen. Ved å registrere e-postadressen får brukeren umiddelbar tilgang til gratistjenestene.

(2) Dersom kunden ønsker å benytte seg av de kostnadsbelagte tjenestene til knulle-dates.com, må brukeren gå på brukerkontoen sin og velge pakken med den ønskede varigheten samt ønsket betalingsmåte, og ved å klikke på bestillingsknappen sender brukeren et bindende tilbud om å inngå en kontrakt for de kostnadsbelagte tjenestene. DATEYARD erklærer ved en bekreftelse via e-post at dette tilbudet aksepteres og bekrefter kontraktsinngåelse.

§ 5 Priser

(1) Opprettelse av profil og basisversjonen av søkefunksjonen på knulle-dates.com er i utgangspunktet gratis.

(2) Ved registrering for en betalbar tjeneste påløper det kostnader i samsvar med det som oppgis ved bestilling, avhengig av hvilken pakke brukeren ønsker.

§ 6 Kontraktstid og oppsigelse


(1) Kontraktstjenestene leveres av DATEYARD under kontraktens varighet, dvs. fra avtaleinngåelse til avtaleslutt.
(2) Avtalen om gratis medlemskap inngås på ubestemt tid og kan sies opp når som helst uten noen oppsigelsesfrist.
(3) Varigheten av et betalt medlemskap (premium) tilsvarer perioden vist i pakkebeskrivelsen eller perioden som brukeren har valgt ved bestilling av pakken (innledende period). Den innledende perioden er maksimalt to år. Dersom medlemskapet ikke sies opp ved utløpet av den innledende perioden, forlenges avtalen på ubestemt tid (kontraktsforlengelse). Oppsigelsesfristen for den innledende premiumperioden er (forutsatt at det ikke er angitt annet tidspunkt ved kjøp av betalingstjenesten) for medlemskap med løpetid på høyst én måned: 14 dager, og for medlemskap med løpetid på mer enn én måned: 30 dager. Oppsigelsesfristen etter første kontraktsforlengelse er 30 dager.
(4) Hvis ikke annet er oppgitt i oppsigelsen, består gratismedlemskapet etter avsluttet premiummedlemskap og krever en separat oppsigelse. Ved slutten av medlemskapet vil DATEYARD blokkere brukerens profil og kun i begrenset grad behandle lagrede data. Dataene vil bli slettet så snart det ikke lenger er en lovbestemt oppbevaringsperiode og dataene ikke lenger er nødvendige for å bevise, utøve eller forsvare juridiske krav.
(5) Retten til tidlig oppsigelse av viktige årsaker forblir upåvirket. En viktig årsak til oppsigelse kan foreligge for DATEYARD, spesielt hvis brukeren betydelig eller gjentatte ganger (a) er i mislighold eller (b) bryter andre kontraktsmessige forpliktelser. Dersom den vesentlige årsaken til oppsigelsen er pliktbrudd fra brukerens side, kan DATEYARD kreve erstatning for opphør av avtalen før tid. Dette gjelder ikke dersom brukeren ikke er ansvarlig for pliktbruddet.
(6) Oppsigelsen av det gebyrbaserte kontraktsforholdet må skje i tekstform for å være effektiv. For å sikre vellykket behandling av oppsigelsen må oppsigelsen inneholde brukerens fulle navn, tjenesten som brukes, e-postadressen som er brukt i registreringen og brukernavnet. Varselet kan sendes via e-post til support@datehelpdesk.com. Som et alternativ tilbyr vi også oppsigelse av det gebyrbaserte kontraktsforholdet per post. For enkelhets skyld har vi en ferdig mal som du kan spare eller skrive ut. Den inneholder all kontaktinformasjon og felter som må fylles ut for at vi skal kunne behandle en oppsigelse av betalingsmedlemskap. Klikk [LINK CANCELATION]her for å spare eller skrive ut oppsigelsesmalen. DATEYARD vil bekrefte oppsigelsen av premiummedlemskapet via e-post til adressen som er lagret i profilen.

§ 7 Betalingsbetingelser / forfall


(1) DATEYARD gir brukeren mange muligheter til å betale påløpte kostnader til DATEYARD. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, betaling med kredittkort eller avtalegiro. Ved å registrere sine bank- eller kredittkortdetaljer gir brukeren DATEYARD autorisasjon for direkte belastning ved avtalegiro eller belastning av kredittkortet.

(2) Dersom brukeren er forsinket med betalingen sin eller det foreligger andre betalingshindringer, forbeholder DATEYARD seg rette til å belaste beløpet i delbetalinger på det valgte betalingsmiddelet. Brukeren gir DATEYARD med dette som formål også en trekkfullmakt for trekk av delbetalingene.

(3) Betalinger forfaller ved kontraktsinngåelse.

§ 8 Retur av direkte belastning / forsinket betaling og purregebyr

(1) Dersom brukeren kansellerer avtalegiro, må han eller hun erstatte de høyere utgiftene som påløper for DATEYARD. Andre kostnader som brukeren er ansvarlig for, spesielt behandlingsgebyr ved f.eks. retur av direkte belastning eller andre kostnader som påløper pga. manglende dekning på kontoen, må erstattes av brukeren. Påløpte kostnader for DATEYARD som må erstattes av brukeren, fremgår av følgende prisliste:

(a) Gebyr ved retur av direkte belastning: 12,50 €

(b) Gebyr når betaling per kredittkort stoppes: 35,00 €

(c) Purregebyr per purrenivå: 2,50 €

Brukeren forbeholdes i hvert tilfelle retten til å påvise lavere kostnader.

(2) Dersom brukeren ikke gjør opp en utestående gjeld før forfall, til tross for betalingspåminnelser sendt av DATEYARD, er han i mislighold. Brukeren skal bære renter og kostnader som påløper som følge av misligholdet. Dette er spesielt kostnadene for påminnelsene fra DATEYARD og bankbelastninger for en kortklage/refusjon via kredittkort forårsaket av brukeren. Brukeren har muligheten til å bevise at DATEYARD ikke har lidd noen skade eller at skaden er betydelig lavere enn standardbeløpet. Omvendt står DATEYARD fritt til å fremlegge bevis på en mer alvorlig skade. På grunn av betalingsforsinkelsen vil utestående gjeld overlates til en inkassoleverandør. Det er avtalt at bruker skal bære alle kostnader som inkassoleverandøren pådrar seg i oppdraget.

§ 9 Brukerens plikter

- se også retningslinjer for innholdsleverandør og bruk

(1) Enhver bruker er alene ansvarlig for opplysningene som han eller hun gir om seg selv.

(2) Han/hun sørger for at de opplysningene som er oppgitt på brukerprofilen, er korrekte og beskriver ham/henne personlig.

(3) Enhver bruker er forpliktet til å behandle e-poster eller andre opplysninger som han/hun mottar fra brukere i forbindelse med bruk av knulle-dates.com på en fortrolig måte og til ikke å gjøre dem tilgjengelige for tredjeparter uten forhåndssamtykke. Det samme gjelder deling av telefon- eller faksnumre, bosteds- og e-postadresser og/eller URL av andre brukere. Det er også forbudt å dele opplysninger fra tredjeparter.

(4) I tillegg er brukeren forpliktet til å bruke tjenestene av knulle-dates.com i samsvar med gjeldende lovverk. Kunden forplikter seg spesielt til ikke å

spre krenkende, støtende eller pornografisk materiale eller opplysninger om slikt materiale;

spre bilder eller innhold som er umoralsk, uanstendig, skadelig for mindreårige eller venstre-/høyreradikalt;

bruke tjenestene våre til å true, plage eller krenke andres rettigheter (inkludert moralske rettigheter);

love bort eller kreve penger eller andre økonomiske godtgjørelser;

bruke tjenestene på en slik måte at tilgjengeligheten av de tilbudte tjenestene blir negativt påvirket for andre;

laste opp filer som inneholder virus og/eller programvare eller annet materiale som er beskyttet av opphavsrett, bortsett fra hvis brukeren selv er innehaveren av opphavsretten eller har fått tillatelse av opphavsrettens innehaver til å bruke dem;

fange opp e-poster eller prøve å gjøre dette;

sende ut massemeldinger;

§ 10 Forbud mot kommersiell bruk

(1) DATEYARD tilbyr sine tjenester under knulle-dates.com kun til privat bruk.

(2) Det er forbudt å bruke nettsiden knulle-dates.com for å tilby enhver form for vare eller tjeneste ved å reklamere for dem eller henvise til et tilbud som er tilgjengelig et annet sted.

(3) Brukeren forsikrer at opplysninger som sendes til ham/henne av tredjeparter, ikke brukes til reklameformål.

§ 11 Konsekvenser ved pliktbrudd

(1) Ethvert brudd på de ovennevnte pliktene gir DATEYARD rett til en øyeblikkelig oppsigelse av kontrakten uten varsel og øyeblikkelig sperring av brukerens tilgang til databasen på knulle-dates.com. Dessuten kan et slikt brudd få sivil- eller eventuelt strafferettslige konsekvenser.

(2) DATEYARD har utover dette rett til å utestenge enkelte brukere fra sine tjenester, helt eller delvis, uten å oppgi begrunnelse. Dersom brukeren har benyttet seg av betalbare tjenester, vil han eller hun på tidspunktet for utestengingen motta en passende refusjon på beløp som har allerede blitt betalt og ikke blitt brukt.

§ 12 Ansvar

(1) DATEYARD overtar intet ansvar for innholdet i brukerprofilene. De har ingen kontroll over riktigheten og sikkerheten av de opplysningene som utveksles mellom brukere eller som blir oppgitt av brukerne i deres profiler.

(2) DATEYARD overtar intet ansvar for riktigheten av de opprettede brukerprofilene i matchsystemet og deres evaluering når det gjelder kompatibilitet med andre brukere. DATEYARD har kun ansvaret for kontaktformidlingen, ikke om kontakten var vellykket.

(3) Dessuten er DATEYARD ikke ansvarlig for økonomiske eller andre ikke-fysiske skader som kan bli knyttet til knulle-dates.com, bortsett fra når de har oppstått på grunn av forsett eller grov uaktsomhet fra DATEYARD.

(4) DATEYARD er spesielt ikke ansvarlig dersom en tredjeperson på ulovlig vis får tilgang til brukernes personopplysninger (som f.eks. hvis «hackere» på ulovlig vis skaffer seg tilgang til databasen), bortsett fra når DATEYARD har muliggjort den ulovlige tilgangen til personopplysningene ved forsett eller grov uaktsomhet.

(5) DATEYARD er heller ikke ansvarlig for misbruk av data og opplysninger som brukeren gir til tredjeparter.

§ 13 Fritak

(1) DATEYARD blir ikke involvert i forholdet mellom brukerne.

(2) Brukeren fritar derfor DATEYARD fra ethvert ansvar og fra alle forpliktelser, utgifter og erstatningskrav som måtte oppstå for eksempel pga. skader i forbindelse med negativ omtale, fornærmelser eller krenking av personvern som har blitt forårsaket av andre brukere.

§ 14 Tekniske feil

(1) DATEYARD garanterer ikke kontinuerlig tilgjengelighet av nettsiden eller dens teknisk funksjonalitet.

(2) DATEYARD tar spesielt ikke ansvar for tekniske feil som påvirker kvaliteten på tilgangen til knulle-dates.com som oppstår pga. force majeure eller hendelser som ikke forårsakes av DATEYARD.

§ 15 Jurisdiksjon og gjeldende lov

Loven til det sveitsiske forbund gjelder, unntatt sveitsiske lovvalgsregler. Obligatoriske og mer fordelsaktige lovbestemmelser ved forbrukerens bopel forblir upåvirket av dette lovvalget. Verneting er domstolen i Sveits i kantonen Zug. Hvis du er en forbruker med bosted i EU og det er obligatoriske bestemmelser om dette, kan loven i landet du har bosted også gjelde.

§ 16 Tvisteløsning

EU-kommisjonen tilbyr en nettbasert klageportal (ODR). Denne portalen finner du på http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi gjør oppmerksom på at vi verken er juridisk forpliktet eller villige til å delta i tvisteløsningsforhandlinger eller forbrukervoldgiftsnemnd.

§ 17 Angrerett

Angrerett
Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen begrunnelse.

Angrefristen er på fjorten dager fra den dagen kontrakten inngås.

For å benytte deg av angreretten, må du informere oss (dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland) i en entydig erklæring (f.eks. et brev som sendes med posten eller e-post) om at du har bestemt deg for å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan i så fall bruke kopien av angreskjemaet som medfølger, men det er ikke et krav.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil benytte deg av angreretten før angrefristen utløper.

Konsekvenser av angreretten
Hvis du velger å gå tilbake på denne kontrakten, skal vi straks og senest innen 14 dager fra den dagen vi mottok melding om at du angret på avtalen, refundere alle innbetalinger vi har fått fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt tilleggskostnader som har oppstått fordi du har valgt en annen leveringsform enn den rimeligste standardløsningen vi tilbyr). Ved denne tilbakebetalingen vil vi bruke den samme betalingsmåten som du selv brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre det uttrykkelig avtales noe annet med deg; uansett vil du ikke måtte betale gebyr for tilbakebetalingen.

Hvis du har ønsket å starte våre tjenester i løpet av angrefristen, skal du betale et rimelig beløp som tilsvarer andelen av de tjenestene du allerede har brukt i forhold til det samlede omfang av tjenestene som ble fastsatt i kontrakten, opp til det tidspunktet da du informerer oss om at du benytter deg av angreretten i henhold til denne kontrakten.

Om det er ditt uttrykkelige ønske, starter vi den kostnadsbelagte kontraktsperioden før utløpet av angrefristen, forutsatt at du samtidig samtykker i og erkjenner at angreretten din derved går tapt.

For å oppheve kontrakten kan du også bruke følgende angreskjema:

Til
dateyard AG
Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland

E-post: support@datehelpdesk.com

Herved opphever jeg/vi () kontrakten som er inngått av meg/oss () for kjøp av følgende varer () / levering av følgende tjeneste ()

– Bestilt den () / mottatt den ()
– Forbruker(ne)s navn
– Forbruker(ne)s adresse
– Forbruker(ne)s underskrift (kun ved meddelelse på papir)
– Dato

(*) Stryk det som ikke passer.